Nguyên lý của kính quang học là gì

2020-09-21

Kính quang học sử dụng thấu kính, lăng kính, kính áp tròng, kính nội nhãn, vv để điều chỉnh thị lực, loại bỏ mệt mỏi thị giác và bảo vệ hoặc điều trị mắt. Có nhiều loại kính. Có kính quang học và kính áp tròng để điều chỉnh tật khúc xạ. Ngoài kính áp tròng, kính nội nhãn có thể được cấy ghép để điều chỉnh chứng aphakia. Ngoài ra, còn có nhiều loại kính bảo vệ, kính làm đẹp và kính hỗ trợ thị lực để điều chỉnh thị lực kém. Tất cả các thấu kính đều là thấu kính mỏng, độ của nó là nghịch đảo của tiêu cự thấu kính (m). Thấu kính lõm sẽ lan tỏa ánh sáng và thu nhỏ hình ảnh / thấu kính lồi sẽ tập trung ánh sáng và phóng to ảnh.
  • QR